You are currently viewing Årets vannområdeseminar arrangeres 17. oktober på thon hotell og har overvann som tema (se program under bildet)

Årets vannområdeseminar arrangeres 17. oktober på thon hotell og har overvann som tema (se program under bildet)

  • Post author:
  • Post category:Innlegg

PROGRAM:

8.50 – 9.00      Kaffe mm

9.00 – 9.10      Velkommen og litt informasjon fra vannområdet. Arthur Wøhni, leder av styringsgruppa

9.10 – 9.20      Informasjon fra vannregion Glomma. Anja Winger, Akershus fylkeskommune

9.20 –  9.50     Presentasjon av Bærum kommunes overvannsstrategi. Reidar Kveine, Bærum kommune

9.50 – 10.00    PAUSE med lett bevertning

10.00 – 10.30  Nye prinsipper for overvannshåndtering av veivann, Statens vegvesen

10.30 – 12.00 Hva skjer i vannområdekommunene – hver kommune orienterer i 10-30 min hver (Nesodden, Frogn, Røyken, Hurum, Asker, Bærum) om egen overvannshåndtering og presentasjon av åpne overvannsløsninger.

12.00 – 13.00 LUNSJ

13.00 – 14.00 Hvordan utforme gode overvannsløsninger som også sikrer god vannkvalitet?  Thormod Sikkeland i B 16 landskapsarkitekter .

14.00 – 14.30 Resultater og erfaringer fra pålegget om å tømme sandfang, Simon Haraldsen, fylkesmannen i Oslo og Akershus

 

SEMINARET ER GRATIS – PÅMELDING INNEN 02.10.17 TIL INGVILD TANDBERG/ ingvild.tandberg@baerum.kommune.no