Møtereferater

Referater fra styringsgruppemøter: 31.05.2017 17.01.2018 31.05.2018 23.01.2019 05.06.2019 Referater fra prosjektgruppemøter 10.09.2018 07.02.2019 23.05.2018 05.09.2019 Referat fra faggruppemøter Referat fra faggruppe landbruk14.12.2017 Referat fra møte biomangfold 04.05.2017 Referat fra møte…

Continue ReadingMøtereferater

Årets vannområdeseminar arrangeres 17. oktober på thon hotell og har overvann som tema (se program under bildet)

  • Post author:
  • Post category:Innlegg

PROGRAM: 8.50 – 9.00      Kaffe mm 9.00 – 9.10      Velkommen og litt informasjon fra vannområdet. Arthur Wøhni, leder av styringsgruppa 9.10 – 9.20      Informasjon fra vannregion Glomma. Anja…

Continue ReadingÅrets vannområdeseminar arrangeres 17. oktober på thon hotell og har overvann som tema (se program under bildet)

Økologisk prøveprogram for vannområdet finner du her

  • Post author:
  • Post category:Innlegg

Parameter Hva Når Påvekstalger Elve-vannforekomster 2012 Bunndyrsfauna Elve-vannforekomster 2013 Klorofyll a Innsjø-vannforekomster 2014 Laksefisk Elve-vannforekomster 2014 Påvekstalger Elve-vannforekomster 2015 Bunndyrsfauna Elve-vannforekomster 2016 Klorofyll a Innsjø-vannforekomster 2017 Påvekstalger Elve-vannforekomster 2018 Bunndyrsfauna…

Continue ReadingØkologisk prøveprogram for vannområdet finner du her