Årets vannområdeseminar arrangeres 17. oktober på thon hotell og har overvann som tema (se program under bildet)

  • Post author:
  • Post category:Innlegg

PROGRAM: 8.50 – 9.00      Kaffe mm 9.00 – 9.10      Velkommen og litt informasjon fra vannområdet. Arthur Wøhni, leder av styringsgruppa 9.10 – 9.20      Informasjon fra vannregion Glomma. Anja…

Continue ReadingÅrets vannområdeseminar arrangeres 17. oktober på thon hotell og har overvann som tema (se program under bildet)

Økologisk prøveprogram for vannområdet finner du her

  • Post author:
  • Post category:Innlegg

Parameter Hva Når Påvekstalger Elve-vannforekomster 2012 Bunndyrsfauna Elve-vannforekomster 2013 Klorofyll a Innsjø-vannforekomster 2014 Laksefisk Elve-vannforekomster 2014 Påvekstalger Elve-vannforekomster 2015 Bunndyrsfauna Elve-vannforekomster 2016 Klorofyll a Innsjø-vannforekomster 2017 Påvekstalger Elve-vannforekomster 2018 Bunndyrsfauna…

Continue ReadingØkologisk prøveprogram for vannområdet finner du her