You are currently viewing Hovedutfordringer i vannområdet

Hovedutfordringer i vannområdet

Vannområdets hovedutfordringer for å oppnå miljømål og vannkvalitet for vannforekomstene slik det er fastsatt i vannforskriften, ble ferdigstilt 15.10.2019. Les rapporten her.
Dette er det første lokale innspillet til den nasjonale prosessen med å revidere forvaltningsplanen og tiltaksprogrammet. Neste lokale milepæl i denne prosessen er tiltaksanalysen, som er planlagt ferdig 01.01.2021.
Nasjonal forvaltningsplan og tiltaksprogram forventes ferdig 31.12.2021.