Kontakt

Vannområdet er en del av vannregion Glomma, en vannregion som strekker seg fra Oslofjorden i vest, langs Glommavassdraget til Aursunden i Sør-Trønderlag i nord og deretter langs svenskegrensa med grensevassdragene til Halden i sydøst.

Dersom du trenger å ta kontakt med en i vårt styre, så send oss en melding med skjemaet under.