Økologisk prøveprogram for vannområdet finner du her

Økologisk prøveprogram for vannområdet finner du her

Parameter Hva Når
Påvekstalger Elve-vannforekomster 2012
Bunndyrsfauna Elve-vannforekomster 2013
Klorofyll a Innsjø-vannforekomster 2014
Laksefisk Elve-vannforekomster 2014
Påvekstalger Elve-vannforekomster 2015
Bunndyrsfauna Elve-vannforekomster 2016
Klorofyll a Innsjø-vannforekomster 2017
Påvekstalger Elve-vannforekomster 2018
Bunndyrsfauna Elve-vannforekomster 2019
Klorofyll a Innsjø-vannforekomster 2020
Laksefisk Elve-vannforekomster 2020
Close Menu