Seminar om forurensningstiltak 6. desember 2018

Seminar om forurensningstiltak 6. desember 2018

SEMINAR OM FORURENSNINGSTILTAK

6.desember 2018

PROGRAM:

9.00 – 9.15         Presentasjon av vannområdet

9.15 – 10.00       Presentasjon om hvordan urbant overvann påvirker Drengsrudbekken og AskerelvaHalvor Saunes, Cowi

10.15 – 11.00 Presentasjon om hvordan vannforekomstene påvirkes av masseutfyllinger ifm stor og liten anleggsvirksomhet. Håkon Dalen, Cowi

11.00 – 12.00 LUNSJ

12.00 – 12.45 Opprydding av gummigranulat på Berger stadion. Andrew Bennett, Nesodden kommune

12.45-14.00 Hva gjør kommunene ift gummigranulatopprydding og forebygging av utslipp? Asker, Bærum og Oslo informerer.

PAUSE

14.15 – 15.00 Presentasjon om hvordan vannmiljø sikres før anleggsstart og i anleggsperioden. Roger Roseth, NiBio

15.00 – 15.30 Miljø-DNA ifm prøvefiske i vannområdet – Resultater og konklusjoner. Ingvild Tandberg

Close Menu