Seminar om forurensningstiltak 6. desember 2018

Seminar om forurensningstiltak 6. desember 2018

SEMINAR OM FORURENSNINGSTILTAK

6.desember 2018

 

Møtested: Thon hotell Oslofjord i Sandvika, Bærum kommune 

 

PROGRAM:

8.50 – 9.00         Kaffe mm

9.00 – 9.15         Velkommen og litt informasjon fra vannområdet

Arthur Wøhni, leder av styringsgruppa

9.15 – 10.00       Hvordan påvirker urbant overvann Drengsrudbekken og Askerelva ?

Halvor Saunes, Cowi

PAUSE

10.15 – 11.00 Hvordan påvirkes vannforekomstene av masseutfyllinger ifm stor og liten        anleggsvirksomhet? Håkon Dalen, Cowi

11.00 – 12.00 LUNSJ

12.00 – 12.45 Opprydding av gummigranulat på Berger stadion. Andrew Bennett, Nesodden kommune

12.45-14.00 Hva gjør kommunene ift gummigranulatopprydding og forebygging av utslipp? Asker, Bærum og Oslo informerer.

PAUSE

14.15 – 15.00 Hvordan sikre vannmiljøet før anleggsstart og i anleggsperioden?

Eksempel fra Bane Nors prosjekt Ringeriksbanen. Roger Roseth, NiBio

15.00 – 15.30 Miljø-DNA ifm prøvefiske i vannområdet – Resultater og konklusjoner. Ingvild Tandberg

 

SEMINARET ER GRATIS.

Du kan også velge å delta frem til lunsj, eller fra lunsj og resten av dagen.

 

PÅMELDING TIL : Ingvild Tandberg/ingvild.tandberg@baerum.kommune.no

INNEN 30.11.2018

Close Menu