Vannforekomster i vannområdet

Vannområdet omfatter 6 større vassdrag i tillegg til flere små vassrag og 5 kystvannforekomster.

Her er en oversikt over vassdragene:

 • Lysakervassdraget
 • Sandviksvassdraget
  • Lomma
  • Isielva
  • Øverlandselva
 • Neselvvassdraget
 • Askerelv-vassdraget
 • Årosvassdraget
 • Ugstad-vassdraget