Vannforekomster i vannområdet

Vannomrpdet er delt inn i 6 vassdrag i tillegg til små vannforekomster med avrenning direkte til Oslofjorden, samt kyst-vannforekomstene. Alle størst er Lysakervassdraget og Sandviksvassdraget, som begge har en gjennomsnittlig vannføring på mellom 3500 og 4000 l/s. Neselv-vassdraget har en gjennomsnitts-vannføring på 1300 l/s, Askerelv-vassdraget 1800 l/s, Årosvassdraget 1800 l/s og Ugstad-vassdraget 1000 l/s.

Litt mer info om følgende vannforekomster:

 • Lysakervassdraget
 • Sandviksvassdraget
  • Lomma
  • Isielva
  • Øverlandselva
 • Neselvvassdraget
 • Askerelv-vassdraget
 • Årosvassdraget
 • Ugstad-vassdraget
Close Menu