Vannforekomster i vannområdet

Vannomrpdet er delt inn i 6 vassdrag i tillegg til små vannforekomster med avrenning direkte til Oslofjorden, samt kyst-vannforekomstene. Alle størst er Lysakervassdraget og Sandviksvassdraget, som begge har en gjennomsnittlig vannføring på mellom 3500 og 4000 l/s. Nesselv-vassdraget har en vannføring på 1300 ls, Askerelv-vassdraget 1800 l/s, Årosvassdraget 1800 l/s og Rødbyvann-vassdraget 1000 l/s.

Litt mer info om følgende vannforekomster:

 • Lysakervassdraget
 • Sandviksvassdraget
  • Lomma
  • Isielva
  • Øverlandselva
 • Nesslavvassdraget
 • Askerelv-vassdraget
 • Årosvassdraget
 • Rødbyvann-vassdraget
 • Vassdrag med avrenning til indre Oslofjord vestfra – innenfor Drøbakterskelen
 • Vassdrag med avrenning til indre Oslofjord vestfra – utenfor Drøbakterskelen
 • Bekker som renner til indre Oslofjord østfra

Se vassdragene her.

Close Menu