You are currently viewing Vannområdeseminar 2019

Vannområdeseminar 2019

Vannområdene Drammenselva, Lierelva, Oslo og Indre Oslofjord Vest arranerte seminar om vannmiljø og vannforvaltning den 1.november 2019. Her er programmet og presentasjonene fra seminaret:https://drive.google.com/open?id=1o4Ddg65GEjxiSvpw5uHFJA-Kpu6WtDUp